ERIK MØLLER CONSULTING AS, partner i nettverket MARSHMALLOW|erik@emconsulting.no
Tjenester2020-11-30T21:38:49+01:00

Mine tjenester

Her finner du en oversikt over mine tjenester – alle med utgangspunkt i atferdsøkonomisk forskning og praksis.

Endringsprosesser

Atferdsøkonomisk forskning viser at de fleste av oss fortsetter som før selv om vi har innsikt og kunnskap og har et sterkt ønske om endring. Denne nye vitenskapen bestående av atferdspsykologer, sosionomer, hjerneforskere og økonomer har knekt mestringskoden. Nå vet vi hvordan vi skal designe endringsprosesser som gir dokumenterbar effekt over tid.

Lederutvikling

90% av all lederutvikling kan ikke dokumentere effekt over tid. Ledere går på kurs i trygge omgivelser, blir motiverte og setter seg rasjonelle utviklingsmål. Tilbake på jobb til en hverdag preget av usikkerhet og press, tar hjernens irrasjonelle autopilot over styringen. Den hater endringer, elsker komfort og er 11 millioner ganger sterkere enn selvkontrollen!

Ledercoaching

Coaching er en fortrolig en-til-en samtale som gir rom for refleksjon og sakte tenkning og som “dytter” og motiverer deg. Her er det fokus på din egen utvikling, både som leder og menneske. Men det er du som er ekspert på eget liv – coachen’s oppgave er å hjelper deg å se ulike perspektiver slik at du kan ta gjennomtenkte beslutninger og kloke valg.

Kurs og foredrag

Erik har over 30 års erfaring som coach, foredragsholder og lederutvikler. Hans arbeidserfaring som mikrobiolog, lærer, fisker, frisør og gatesanger har gitt han en egen evne til å formidle kunnskap og skape innsikt på en måte som treffer folk hjemme. Han snakker like godt til alle nivåer i organisasjonen, og involverer tilhørerne i lærende aktiviteter og praktiske øvelser.

Mindfulness

Ønsker du mer fokus, energi og besluttsomhet? Ønsker du å ha større selvkontroll i krevende situasjoner? Mindfulness er i følge atferdsøkonomisk forskning en av de viktigste individuelle “dytterne” som styrker den rasjonelle selvkontrollen. Mindfulness er evnen til å være fokusert tilstede, og er en ferdighet som kan trenes.

Mental trening

Mental trening inkluderer teknikker for å “nullstille” og fokusere hjernen, samt målbildetrening – en visualisering av ønsket fremtid som mangedobler sjansene dine for å nå de målene du setter deg. Vi har over 30   års erfaring med utvikling av programmer for spesifikke utfordringer, bl.a. søvn, prestasjonsfremming, stressmestring, livsstil og idrett.

Klikk på boksene over for mer informasjon om våre tjenester, eller ring for en uforpliktende samtale.

Go to Top