«Erik har en god blanding av naturlig autoritet og ydmykhet når han snakker. Det gjør at folk lytter og kjenner seg igjen. Det han snakker om er tilsynelatende enkelt og selvfølgelig, men det har en dybde som berører og en kraft som motiverer.
Og så har han en lun humor!»

Fornøyd deltager etter et foredrag

Inspirasjonsforedrag og kurs med Erik Møller *

Erik har over 30 års erfaring som coach, foredragsholder og lederutvikler. Hans arbeidserfaring som mikrobiolog, lærer, fisker, frisør og gatesanger har gitt han en egen evne til å formidle kunnskap og skape innsikt på en måte som treffer folk hjemme. Han snakker like godt til alle nivåer i organisasjonen, og er meget god til å involvere tilhørerne i lærende aktiviteter og praktiske øvelser. Temaene han tar opp er like aktuelle uavhengig av bransje og rolle, og har betydning både for jobbsituasjonen og privatlivet.

Alle foredragene varer i fra 1 – 2 timer, de kan kombineres og kan utvides til kurs med varighet en halv eller hel dag. Du får garantert med deg noen nyttige metoder og flere aha-opplevelser fra hans foredrag!

*  Kan holdes på norsk eller engelsk!

Du kan også finne kursene mine her: 

Selvledelse og stressmestring for ledere

Målgruppe
Alle som er opptatt av ledelse og endringsprosesser

Innhold
Seminaret tar utgangspunkt i påstanden: “For å lede andre må du kunne lede deg selv”. Som leder er du utsatt for press og høye forventninger fra mange hold, og din evne til å beholde roen, reagere fornuftig og ta kloke beslutninger blir ofte satt på prøve.
Du får verdifull kunnskap om hvordan hjernen forholder seg til endringsprosesser, og mange praktiske metoder og strategier for å mestre stress og gjenvinne fokus og mentalt overskudd i en hverdag i kontinuerlig forandring.

Arbeidsform
Seminaret veksler mellom foredrag, diskusjon i mindre grupper, samt trening i praktiske teknikker

Tema

 • Selveldelse, ledelse og endringsprosesser
 • Hva er positivt og negativt stress, og hvordan utnytte stress til vår fordel
 • Effekter av ikke å mestre eget stress
 • Work-Life Balance
 • Hva sier forskningen om menneskets “bruksanvisning”?
 • Hjernens rytmenatur
 • Autopiloten vs selvkontrollen
 • Komfortsonen vs endringssonen
 • Praktiske stressmestringsteknikker
 • Stress og endringsledelse
 • Personlige målsettinger

Jeg er interessert i å se på muligheten for et bedriftsinternt kurs hos oss!

TA KONTAKT HER!

Hvordan utvikle en lærende mestringskultur

Målgruppe
Ledere som ønsker innsikt og kunnskap om hvilke forutsetninger som må være til stede for å utnytte egne og medarbeidernes ressurser maksimalt – og skape motivasjon, arbeidsglede og resultater!

Innhold
Dette seminaret tar utgangspunkt i påstanden: “Vil du skape resultater, skal du ikke fokusere på resultatet, men på forutsetningene for resultatet”. Vi vil utforske hva disse forutsetningen er og skissere en plan for utviklingen av ledelse i en kultur som fremmer læring og mestring.

Arbeidsform
Seminaret veksler mellom foredrag, diskusjon i mindre grupper, samt praktiske oppgaveløsninger

Tema

 • Hva er tegn på suksess?
 • Læringsfokus vs resultatfokus
 • Mestring vs prestasjon
 • Motivasjon kommer innenfra
 • Viktige forutsetninger for læring
 • Mindset: Innstilling til talent og intelligens
 • Endringsledelse i en læringskultur
 • Lederdrømmen: Den ansvarlige medarbeideren
 • Personlige målsettinger

Jeg er interessert i å se på muligheten for et bedriftsinternt kurs hos oss!

TA KONTAKT HER!

Mindfulness for ledere

Nytt dagskurs tirsdag 17. september 2019

Arbeidsform: Foredrag, refleksjon, samtaler og øving på teknikker

Varighet: 1 dag 

Tid: Tirsdag 17. september 2019 , kl 09.00 – 15.00.

Påmeldingsfrist fredag 13.9

Sted: Zen House, Sporveisgt 29, Majorstuen, Oslo

Pris: kr 2900,- inkl lunsj

 OBS! Begrenset deltagerantall

“Mindfulness for ledere” tar for seg følgende tema:

 • Hva er mindfulness og Zen?
 • Hvorfor mindfulness er relevant for deg som leder
 • Mindfulness og selvinnsikt: “Who am I?”
 • Mindfulness, nervesystemet og hjerneforskning
 • Mindfulness trening – ta kontroll på den overtenkende hjernen
 • Stressmestring, selvledelse og emosjonell intelligens
 • Trening i mindfulness teknikker
 • Praktisk anvendelse av mindfulness i hverdagen

 “Mindfulness for ledere” vil gi deg:

 • Selvinnsikt for større ro og work-life balanse
 • Bedre selvkontroll og mestring av stress
 • Energi for høyere motivasjon og større handlekraft
 • Inspirasjon til din personlige utvikling
 • Verktøy som vil øke din trygghet i rollen som leder, foreldre, partner
 • Praktiske metoder for selvledelse og relasjonsbygging

Ønsker du å lede mer effektivt? Å bli oppfattet som en oppmerksom, motiverende og tydelig leder? Å ha større selvkontroll og mestre ditt stress bedre?

Kvaliteten på ditt lederskap er avhengig av din selvledelse. Mindfulness – tilstedeværelse, gir kraft til din selvledelse og blir synlig i ditt lederskap som bl.a. energi, fokus og besluttsomhet! 

Kurset “Mindfulness for ledere” gir deg innsikten og teknikkene du umiddelbart kan implementere i din hverdag. 

Hva er den egentlige utfordringen? Din overtenkende hjerne! Overtenkning skaper mentalt stress som tapper deg for energi og gjør deg mentalt sliten og fraværede. Du risikerer å utvikle fysiske stressplager, og det blir stadig vanskeligere å ta beslutninger og prioritere riktig.

Men det mest alvorlige for deg som leder er den negative effekten det mentale fraværet har på dine relasjoner. Hvis andre til stadighet opplever deg fjern og fraværende, vil dette over tid bli tolket som mangel på interesse eller arroganse. Resultatet er mistillit og et vanskelig samarbeidsklima. Det kan også gi opphavet til store utfordringer på hjemmefronten.

Med systematisk mindfulness trening utvikler og styrker du din evne til å være til stede gjennom å ta kontroll på den overtenkende hjernen. Da blir du i stand til å styre oppmerksomheten oftere dit livet faktisk leves: her og nå! Resultatet er en større indre ro, et sterkere fokus, og tillitsfulle relasjoner. 

Valget er ditt: Zen eller stress?

Jeg er interessert i å melde meg på det åpne kurset eller se på muligheten for et bedriftsinternt kurs hos oss!

TA KONTAKT HER!

Refleksjoner fra et levd liv!

Dyre Korsjøen, trommer * Preben Olram, bass
Erik Møller, vokal, gitar

Den største utfordringen i livet er ikke å forandre seg selv, men å oppdage seg selv!

Dette foredraget er «edutainment» på høyt nivå. Her utnytter Erik sin evne til å inspirere og engasjerer til sitt fulle gjennom å kombinere sine foredragsferdigheter med sin musikalitet. Foredraget er lagt opp slik at han først «tegner og forteller» en kort, underholdende og til dels utfordrende historie knyttet til arbeids- og hverdagslivet. Hver historie etterfølges av en sang med tekst relevant til temaet. Underveis i programmet involveres tilhørerne i dialog, refleksjon og øvelser.

«Refleksjoner fra et levd liv!» egner seg ypperlig som en meningsfull kick-off  eller som en intro til en sosial samling med teamet. Det blir garantert noen meningsfulle samtaler utover kvelden!

Her er noen av historiene:

 • Stakkars meg – om offerrollen og veien ut av den
 • Store gutter gråter stort – om verdens behov for mer emosjonell intelligens blant menn
 • Bli ferdig – om å bli bevisst at det eneste vi skynder oss mot er den sikre død
 • I Don’t Know  – om å lære og leve med det mysteriet livet egentlig er
 • Fred i verden  – om å lære at alle endring begynner med deg selv
 • Say Yes to Your No  – om å snu selvforakt til selvrespekt og omfavne livet slik det er
 • The Price We Pay for Love  – om hvordan vi kan fri oss fra barndommens frykt for ikke å bli likt
 • Universet er et vennlig sted – om at ting ordner seg til slutt, så hvorfor bekymre seg?
 • Your Original Face – en undring over det evige spørsmålet: «Who am I» – hvem er jeg egentlig?

Jeg er interessert i å se på muligheten for et bedriftsinternt kurs hos oss!

TA KONTAKT HER!