Albert Einstein skal ha sagt at når det gjelder menneskets utviklingsmuligheter, er fantasien viktigere enn intellektuell kunnskap. Det han refererte til er de enorme mulighetene som en bevisst og målrettet bruk av tankene og fantasien gir oss. At tanken er en kraft som kan påvirke vår indre og ytre tilstand, er ingen ny oppdagelse, men en gammel visdom vi finner i alle kulturer.

Mental trening er alt for bra til å være forbeholdt noen få idrettsutøvere!

Prinsippet i mental trening er enkelt: Det du tenker mest på påvirker prestasjonen din! Du trener systematisk på å tenke tanker om det du ønsker skal skje, samtidig som du lærer å ta kontroll på og optimalisere spenningsnivået i kroppen. Det er kombinasjonen av avspenningsteknikk og visualisering som til sammen mobiliserer din endringskraft!

Avspenning og mental trening fra EMConsulting er blant de beste og mest effektive verktøyene som finnes for å mestre stress, skape mer overskudd og energi, forløse endringskraft og nå dine mål.

Erik Møller er en av Norges fremste eksperter på avspenning og mental trening med over 30 års erfaring. Den mentale treningen inneholder ulike instruksjoner i den anerkjente metoden Autogen trening i kombinasjon med teknikker innen pust, visualisering, målbildetrening og positiv tenkning. Erik’s behagelig stemme, instruksjonene han gir og den spesialkomponerte bakgrunnsmusikken, gjør at hjernen din får hjelp til å koble ut og slappe av på et dypere nivå.  På denne måten guides du vennlig og bestemt til å mobilisere dine mentale ressurser og se deg selv lykkes i å nå dine nye life-design mål. 

Erik har i årenes løp veiledet utallige ledere og mange idrettsutøver og artister i mental trening.

Programvare for hjernen
På samme måte som en datamaskin lar vår hjerne seg programmere. Alle våre erfaringer fra vi her født og frem til i dag er lagret som en programmering i underbevisstheten og danner grunnlaget for våre personlighetstrekk, reaksjonsmønstre og måten vi generelt mestrer våre liv på – vårt life design.   

Fordi livet er i utvikling og hele tiden gir oss nye utfordringer, blir vi til stadighet konfrontert med at en del av den opprinnelige programmeringen ikke fungerer. Tvert i mot, vi oppdager at den motarbeider og hindrer utviklingen av det life designet vi ønsker oss nå. Her er noen eksempler:

– Hva hvis du blir tilbudt en spennende jobb som medfører å snakke i forsamlinger, men du sliter med en gammel programmering som kalles prestasjonsangst?

– Hva hvis du vil legge om livsstilen din, men hindres av en gammel programmering som sier at du ikke vil få det til, uansett hva du gjør?

– Hva hvis du jobber med et alt for høyt stressnivå, men klarer ikke å få skuldrene ned fordi du styres av en gammel programmering som sier at du hele tiden må stå på for å være god nok, og derfor ikke kan tillate deg å stoppe opp, roen ned og slappe av?