Hvilke konsekvenser får den nye atferdsøkonomiske forskningen for lederutvikling i din virksomhet, når påstanden er at 70 – 90% av alle lederprogrammer har liten eller ingen effekt på reell atferdsendring over tid?

Vi skreddersyr enkeltstående kurs og lengre utviklingsprosesser.

I et atferdsøkonomisk perspektiv er ledelse å skape forutsetninger for mestring, dvs skape en kontekst der lederen i samspill med teamet jobber mot krevende felles mål utenfor komfortsonen. Disse mestringsforutsetningene innbefatter både ytre betingelser som økonomiske rammer, regelverk og systemer, og selve utøvelsen av lederrollen – hvordan lederen oppfattes som rollemodell, hva han gir oppmerksomhet, kontrollerer og måler, hvordan han reagerer i ulike situasjoner, mm.

Det handler om å etablere en uredd læringskultur der man verdsetter anstrengelse og innsats og ser på feil som avgjørende for læring og mestring. Lederen lykkes når den enkelte og teamet aksepterer at de er i en kontinuerlig læringsprosess. I praksis handler det om å utøve en stor grad av selvkontroll, ta ansvar i egen rolle og ha laserfokus på de aktivitetene som gir størst verdiskapning.

Dette perspektivet på ledelse gir oss i EMC en klar retning for de kurs- og utviklingsprogrammene vi tilbyr.

Temaer som inngår i våre programmer er:
* Den atferdsøkonomiske tilnærmingen  * Resultatfokus vs læringsfokus
* Prestasjon vs mestring  *Motivasjon kommer innenfra * Kontekst: forutsetninger for læring
Mindset: Innstilling til talent og intelligens * Ledelse og selvledelse  * Verdibasert ledelse
* Endringsledelse * Transformasjonsledelse