Coaching er et møte i full fortrolighet med en faglig dyktig og livserfaren samtalepartner. Ofte starter møtet med en kort mental «nullstilling» som bringer det som er viktigst å samtale om i fokus. Samtalen handler om å skape refleksjon rundt disse temaene og se problemstillingene fra ulike perspektiver og vurdere ulike handlingsalternativer.

Coachingen støtter, motiverer og utfordrer. Her får du vie all tid til din egen utvikling, både som leder og menneske. Men det er du som er ekspert på eget liv – coachingen hjelper deg å se problemstillingene fra ulike perspektiver slik at du kan ta gjennomtenkte beslutninger og kloke valg.

ROLLEMODELL
Hvordan du fremstår som leder og hvor effektivt ditt lederskap er avhenger av samspillet mellom den du er og det du gjør og den effekten dette har på dine kolleger og medarbeidere. Coachingen er derfor en bevisstgjøring både av deg som person og din atferd og om andre oppfatter deg slik du ønsker å bli oppfattet.

 

Den du er
Du kan ha mye kunnskap om ledelse og være i besittelse av mange verktøy, men det er deg som person som er mest avgjørende for hvor effektiv du til enhver tid er som leder. Din væremåte og dine reaksjonsmønstre påvirkes av mange indre og ytre faktorer. Noen av disse har du innflytelse på og kan endre – andre må du lære deg å leve med.
I coachingprosessen blir du mer bevisst hvilke sider av ditt lederskap som gir den effekten du ønsker og som du kan styrke ytterligere, og hvilke områder du med fordel kan utvikle deg på. Du lærer å gjenkjenne din indre tilstand, og får opplæring og trening i selvledelsesteknikker.

Tema:

 • Hvem er jeg? Rolleavklaring
 • Mine styrker og talenter
 • Mine utviklingsområder
 • Hvordan jeg styrer min indre tilstand
 • Selvtillit, selvfølelse og selvinnsikt
 • Selvledelse og stressmestring
 • Work-life balanse
 • Praktiske teknikker

Verktøy:

 • Selvledelsesanalyse
 • Mental trening
 • Refleksjon
 • Zen mindfulness trening

Det du gjør
Ledelse er i stor grad summen av dine handlinger. Når din indre tilstand gir deg tilgang på kraft og energi til å være fokusert og besluttsom, er det ikke likegyldig på hvilke måter du gir uttrykk for dette i handling. Derfor fokusere ledercoachingen også på den praktiske utførelsen av ledelse, dvs på dine kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. I løpet av coachingprosessen samtaler vi om og diskuterer ulike ledelsesmodeller, og finner frem til de som på best mulig måte tar opp i seg dine verdier og dine egne erfaringer. I samtalene benytter vi konkrete caser fra din hverdag, og går i dybden på de utfordringene du opplever som viktigst for deg.

Tema:

 • Løsningsfokusert ledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Styrkebasert ledelse
 • Endringsledelse
 • Verdibasert ledelse
 • Fokus og prioritering
 • Beslutningsprosesser
 • Praktiske teknikker

Verktøy:

 • Coaching teknikker
 • Kommunikasjonsteknikker
 • Konflikthåndteringsteknikker
 • Teambyggingsteknikker
 • Hvilke team- og organisasjonsmessige forhold vi tar opp i coachingen, avhenger av virksomhetens strategi og hvilken lederrolle du innehar.