Ønsker du mer fokus, energi og besluttsomhet? Ønsker du å ha større selvkontroll i krevende situasjoner? Mindfulness er i følge atferdsøkonomisk forskning en av de viktigste individuelle «dytterne» som kjøler ned autopiloten og styrker selvkontrollen når du blir fristet til å gi opp dine endringsprosjekter!

Her kan du prøve en enkel mindfulness øvelse:

 
  • Sett deg rett opp og ned på en stol og lukk øynene…

  • Registrer følgende sanseinntrykk: kjenne kroppens berøring med stolen… lytt til lydene du kan høre…

  • Registrer pustebevegelsen i kroppen og hvor den er størst akkurat nå: i brystet, i magen eller jevnt fordelt mellom mave og bryst. La pusten gå helt av seg selv…

  • Følg pusten med følgende telleteknikk: tenk tallet ‘1’ på innpust og tallet ‘2’ på utpust. Kommer du ut av tellingen, så ha et avslappet forhold til det. La tankene komme og gå… bare start tellingen igjen… og igjen… og igjen…

  • Blir du urolig og rastløs, la uroen være der uten at du prøver å forandre på den… se hva som skjer hvis du sitter med uroen og fortsetter å telle pusten…

  • Sitt fra 2 – 10 minutter. Avslutt med å gi kroppen en god strekk…

Å være ‘mindful’ betyr å være oppmerksom, årvåken, til stede. I denne tilstanden er vi fokusert, lyttende og besluttsomme.

Som leder avgjør din grad av tilstedeværelse hvor mye tillit og respekt du får fra omgivelsene.

Det motsatte av å være til stede er å være fjern og fraværende – ikke fysisk, men mentalt. Du har hodet fullt av egne tanker. Du er overtenkende. Og en overtenkende hjerne er en fraværende hjerne!

Mindfulness, stress og den overtenkende hjernen
I tillegg til å gi oss mye mentalt stress som kan føre til helseplager, får denne overtenkningen negative konsekvenser for vår evne til å skape nærhet og tillit i våre relasjoner både på jobben og privat. Når folk til stadighet opplever oss fjerne og fraværende vil de føle seg avvist. Resultatet er mistillit og et dårlig samarbeidsklima.

Mindfulness trening
I mindfulness-treningen benyttes teknikker som styrker tilstedværelse. Den umiddelbare effekten av treningen er et redusert mentalt stress, en større indre ro og en sterkere evne til å fokusere. Du vil også oftere oppleve glede med det du gjør fordi følelsen av travelhet blir mindre.  Andre vil oppfatte deg som mer tilstede, tydelig og interessert. Mindfulness-treningen bidrar til å bryte automatiske tanke- og atferdsmønstre, redusere stressnivået og gjøre deg mer avslappet. (Se øvelsen til venstre).

Mindful ledelse
Med en mer etablert tilstedeværelse vil du som leder i større grad være bevisst den effekten du har på dine kolleger og medarbeidere. De vil oppleve deg som mer lyttende og tydelig, noe som øker tilliten i dine relasjoner. Du blir mer besluttsom og har en sterk gjennomføringskraft i organisasjonen. Du er i balanse og står stødig fordi du i din tilstedeværelse er forankret i en indre trygghet – som senteret i en syklon.

Mindful coaching og lederutvikling
Utviklingen av tilstedeværelse er et sentralt fundament i den coachingen og lederutviklingen EMConsulting tilbyr.