“Slutt å synes synd på folk – begynn å bry deg om dem!”

Her forleden kom en litt fortvilet leder til meg og gav uttrykk for at medarbeiderne hans tar for lite ansvar. Når jeg spurte han om hva som vil være tegn på mer ansvarlighet, fikk jeg følgende svar: de tar mer initiativ, de er mer proaktive, de viser mer selvstendighet og så slutter de å klage over alt som [...]