Med etableringen av EMC – Erik Møller Consulting AS ønsker jeg å signalisere at jeg nå har en mye bredere og mer helhetlig tilnærming til mitt arbeid med endring og utvikling enn tidligere. Etter at jeg «oppdaget» atferdsøkonomien for et par år siden og har vært involvert i flere større og omfattende endringsprosesser, er ikke Zen Leadership konseptet alene representativt for det jeg nå ønsker å tilby mine kunder.

Å trene ledere i metoder for stressmestring og mindfulness er fortsatt en viktig del av min verktøykasse som jeg tar med meg videre i EMC.

emc-logo-store-bokstaver-gra-em-web-logo

… dytter deg til målet – og lengre!

En atferdsøkonomisk tilnærming til læring og endring i ledelse og organisasjon

Klikk på knappen under for å komme til EMC nye webside!